O nas

Sklep internetowy razorpit.sklep.pl  jest własnością S&K Business Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 87 lok. 307 00-879 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000480663, numer NIP: 9512370584, numer Regon: 146832546, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł.